เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน


เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม (ม.ค.)
จังหวัดร้อยเอ็ด
 
เมยวดีพิทยาคม
ประชาชื่นชมสมชื่อลือในถิ่นนี้
เราปรองดองรักใคร่สามัคคี
หนึ่งในแดนนี้เมยวดีพิทยาคม
 
เกียรติเกริกก้องทั่วท้องแดนสยาม
ระเบียบงามจรรยาวิชาดี
น้ำตาลแสดสีงามเด่นเล่นเรียนดี
ทั่วปฐพีชื่อกระเดื่องเลื่องลือไกล
 
ปญฺญา นรานํ รตนํ
ชื่อยืนยังก้องฟ้าทั้งธานี
ปัญญาคือดวงแก้วของคนดี
ในถิ่นนี้เมยวดีเด่นกว่าใคร
 
รักชาติศาสน์กษัตริย์ใจคงมั่น
เราช่วยกันสร้างสรรค์สังคมไทย
ชื่อกระหึ่มทั่วแคว้นแดนไกล
ไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าเราเมยวดี
 
(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)
 
เมยวดีพิทยาคม
เมยวดีพิทยาคม
เมยวดีพิทยาคม

ฟังเพลงได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0ByWBF83mlKO6Y2Z3QjFRN1hjSEE