ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 22) 24 ก.พ. 64
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 97) 18 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (อ่าน 33) 11 ก.พ. 64
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 52) 02 ก.พ. 64
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 47) 31 ม.ค. 64
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตสาตร์ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อ่าน 44) 28 ม.ค. 64
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 88) 24 ธ.ค. 63
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 111) 26 พ.ย. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 117) 20 พ.ย. 63