ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว (อ่าน 560) 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว (อ่าน 704) 01 พ.ค. 64
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 31) 01 พ.ค. 64
วันเปิดทำการและลงเวลาปฏิบัติราชการ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 28) 01 พ.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 45) 02 เม.ย. 64
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 170) 18 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (อ่าน 92) 11 ก.พ. 64
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 134) 02 ก.พ. 64
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตสาตร์ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อ่าน 100) 28 ม.ค. 64
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 143) 24 ธ.ค. 63
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 169) 26 พ.ย. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 173) 20 พ.ย. 63