ผู้บริหาร

นายจตุพล ไกรยบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/10/2020
ปรับปรุง 20/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 363289
Page Views 415007
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ม่วงลาด จังหาร 043656551
2 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง 043611185
3 โรงเรียนธงธานี ธงธานี ธวัชบุรี 043631071
4 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย นิเวศน์ ธวัชบุรี 04356 9255
5 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม เมืองน้อย ธวัชบุรี 0806353867
6 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โพนสูง ปทุมรัตต์ 043-611036
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ 043-611048
8 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก 0-4361-1004
9 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ดูกอึ่ง หนองฮี 043-500161
10 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ หนองฮี หนองฮี 043506116
11 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย 0
12 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย 043589161
13 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เมยวดี เมยวดี 043-577021
14 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด 043 651623
15 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วังหลวง เสลภูมิ 043-611895
16 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ขามเบี้ย โพธิ์ชัย 043567079
17 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย 043-625079
18 โรงเรียนโพนทองวิทยายน แวง โพนทอง 043571389
19 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม โคกกกม่วง โพนทอง 043512751