ภาพข่าวกิจกรรมเมยพิทย์
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 65
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ที่เรียนดีแต่ยากจน
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 65
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกันแห่ผ้าป่า รุ่น ม.2, ม.5 ที่ได้จากการระดมทุน ตลอดปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
วันที่ 3 มีนาคม 2565 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนผู้ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 65
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผอ.ไพรวัลย์ สมภูงา ได้มอบหมายให้ นางราตรี โพธิ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเข้าค่ายและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 65
วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 65
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง ปีที่ 2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 65
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 65
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิกยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 65
วันที่ 24 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมยวดี และหน่วยกู้ภัย "เมตตาธรรม" จุดอำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ได้ออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 65
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม เมยวดีพิทยาคม มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 และเป็นประธานเปิดกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์ 64
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 โดยมีนายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 64
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 นำโดย นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพี่พาน้องทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 64
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำคณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 64
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้รับบริจาคปัจจัย จากลูก ๆ นักเรียน และคณะครู ร่วมทำบุญถวายน้ำดื่มแด่พระภิกษุสงฆ์อยู่ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมประจำปี 2564 ณ วัดป่าไพรสัณฑ์สามัคคีธรรม
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 64
วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอน” ณ ห้องสีหราช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 64
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 น. นำโดย นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมด้วย รองฯ ราตรี โพธิ์สุวรรณ รองฯ วิษณุ นามเดช และคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 งานอนามัยโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ​นักเรียนและการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยง​ประจำปี โดย บริษัท นิว เวฟ เฮลท์ แคร์ โมเดิล ที่มาให้บริการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้กล่าวให้โอวาทกับนักกีฬาฟุตบอลก่อนเดินทางไปแข่งขัน ในศึกมัธยมศึกษา สพม.รอ ลีกคัพ 2021
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64