ภาพข่าวกิจกรรมเมยพิทย์
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างข้อสอบออนไลน์" ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมสีหราช
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 64
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จึงได้จัดพิธีพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และพิธีสวนสนาม ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสภานักเรียนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงถึง ความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และสภานักเรียน ได้ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/ 2564
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
วันที่ 9 เมษายน 2564 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการประชุมก่อนปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
วันที่ 8 เมษายน 2564 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ คุณครูที่ย้ายมาใหม่
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมให้การต้อนรับ คณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 63
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการไพรวัลย์ สมภูงา นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 63
วันที่ 27 พ.ย. 2563 ผู้อำนวยการไพรวัลย์ สมภูงา เป็นประธานเปิดการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 63
วันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดติว O-NET ตามโครงการ
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 63
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ คุณครูที่ย้ายมาใหม่
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 63
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 63
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการเดชา บุตรพรม ย้ายสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 63