ภาพข่าวกิจกรรมเมยพิทย์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2565
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 65
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฟิสิกส์-ชีววิทยา ระบบนิเวศ
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 65
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษาขึ้นเป็นสัปดาห์แรก สายที่ 1 วัดแสงอรุณ บ้านหนองแสง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 65
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษาขึ้นเป็นสัปดาห์แรก สายที่ 2 วัดศรีมงคล บ้านโป่ง ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 65
ระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดย นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจเยี่ยมและประเมิน OBECQA
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดป่าศรีเมยวดี
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 65
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำคณะครู และนักเรียนร่วม งานมุทิตาสักการะ พิธีสมโภชเปรียญ ประโยค 1-2 เปรียญธรรม 8 ประโยค
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 65
วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จัดกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ คณิตศิลป์-ภาษา
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 65
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำคณะครู และนักเรียนร่วมเป็นเกียรติและร่วมจัดนิทรรศการในพิธีเปิดงานการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2564 ของ กศน.อำเภอเมยวดี
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ได้รับป้ายสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมด้วยคุณครูรุ่งรัตน์ สุขแสง ได้นำนักเรียนตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย “โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำตัวแทนคณะครูทั้ง 7 หมวด เข้าร่วมศึกษาดูงานการตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBECQ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จึงได้จัดพิธีพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และพิธีสวนสนาม ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำคณะครู นักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 65
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดพิธีบวงสรวงบรมครูท่านสุนทรภู่ สักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 45 ปี
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65