ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 44) 09 พ.ย. 64
ตารางเรียนของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 46) 09 พ.ย. 64
ตารางสอนของคุณครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 37) 09 พ.ย. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 50) 31 ต.ค. 64
ไฟล์เอกสาร PA1 ที่ตรงตามตำแหน่งหรือวิทยฐานะ (อ่าน 3) 18 ต.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 (อ่าน 413) 23 ก.ย. 64
ดาวโหลด ไฟล์ ปพ.5 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 0) 28 ส.ค. 64
ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 67) 23 ก.ค. 64
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 เป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (เพิ่มเติม) (อ่าน 57) 19 ก.ค. 64
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 เป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 61) 09 ก.ค. 64
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 106) 18 มิ.ย. 64
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 149) 31 พ.ค. 64
สรุปข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 139) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2484) 26 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว (อ่าน 1555) 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว (อ่าน 908) 01 พ.ค. 64
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 150) 01 พ.ค. 64
วันเปิดทำการและลงเวลาปฏิบัติราชการ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 164) 01 พ.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 163) 02 เม.ย. 64
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 301) 18 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (อ่าน 195) 11 ก.พ. 64
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 243) 02 ก.พ. 64
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตสาตร์ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อ่าน 191) 28 ม.ค. 64
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 223) 24 ธ.ค. 63
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 265) 26 พ.ย. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 293) 20 พ.ย. 63