ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม.- 1 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 4) 26 ม.ค. 66
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 74) 20 ม.ค. 66
แบบสำรวจความต้องการเข้าพักในโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 (อ่าน 13) 11 ม.ค. 66
ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6-13 มกราคม 2565 (อ่าน 215) 04 ม.ค. 66
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (พฤศจิกายน.65-เมษายน 66) (อ่าน 65) 22 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ภาษาจีน (อ่าน 201) 30 ต.ค. 65
ตารางเรียนนักเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 25) 25 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน 1 อัตรา (อ่าน 235) 23 ต.ค. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 406) 23 ก.ย. 65
ดาวโหลดไฟล์ ปพ.5 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 39) 07 ก.ย. 65
ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญาหรือกัญชงในสถานศึกษา (อ่าน 190) 11 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 40) 20 ก.ค. 65
ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 31) 18 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 869) 01 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และพนักงานบริการ (อ่าน 793) 26 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อประจำห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3294) 26 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก นาฏศิลป์ (อ่าน 953) 18 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน (อ่าน 644) 18 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (อ่าน 591) 18 เม.ย. 65
มอบตัวนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 485) 31 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1314) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 955) 30 มี.ค. 65
แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกและการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 423) 21 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1316) 17 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1634) 17 มี.ค. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.4 และ ม.5 (อ่าน 913) 01 มี.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ในสถานการณ์โควิด19 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 604) 19 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1231) 26 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน เดือน มกราคม 2565 ในสถานการณ์โควิด19 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 604) 15 ม.ค. 65
ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565 (อ่าน 1256) 05 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน เดือน มกราคม 2565 ในสถานการณ์โควิด19 (อ่าน 655) 02 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน เดือน ธันวาคม 2564 ในสถานการณ์โควิด19 (อ่าน 528) 01 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ โครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ปีที่ 2 (อ่าน 817) 15 พ.ย. 64
ตารางสอนของคุณครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 568) 09 พ.ย. 64
ตารางเรียนของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 536) 09 พ.ย. 64
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 514) 09 พ.ย. 64
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 507) 31 ต.ค. 64
ไฟล์เอกสาร PA1 ที่ตรงตามตำแหน่งหรือวิทยฐานะ (อ่าน 54) 18 ต.ค. 64
ดาวโหลด ไฟล์ ปพ.5 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 50) 28 ส.ค. 64
ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 501) 23 ก.ค. 64
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 เป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (เพิ่มเติม) (อ่าน 451) 19 ก.ค. 64
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 เป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 458) 09 ก.ค. 64
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 495) 18 มิ.ย. 64
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 525) 31 พ.ค. 64
สรุปข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 545) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3051) 26 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว (อ่าน 2082) 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์เข้ามอบตัว (อ่าน 1350) 01 พ.ค. 64
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 530) 01 พ.ค. 64
วันเปิดทำการและลงเวลาปฏิบัติราชการ ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 523) 01 พ.ค. 64