ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ทัศนศิลป์ (อ่าน 419) 12 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกทัศนศิลป์ (อ่าน 293) 11 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก ทัศนศิลป์ (อ่าน 352) 08 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน การจัดห้องเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1298) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน การจัดห้องเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1221) 28 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1385) 27 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1425) 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1209) 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 923) 20 มี.ค. 66
แผนผังการจัดห้องสอบ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 309) 20 มี.ค. 66
ประกาศกำหนดราคาร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม (อ่าน 251) 20 มี.ค. 66
ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมว่าด้วยการจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่มภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 99) 20 มี.ค. 66
ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมว่าด้วยการจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 210) 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 25) 07 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 145) 01 มี.ค. 66
ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-3 มี.ค. 2565 (อ่าน 280) 28 ก.พ. 66
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้น ม.1 และ ม.4 นักเรียนกลุ่มทั่วไป ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 356) 13 ก.พ. 66
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 434) 20 ม.ค. 66
แบบสำรวจความต้องการเข้าพักในโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 (อ่าน 48) 11 ม.ค. 66
ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6-13 มกราคม 2565 (อ่าน 414) 04 ม.ค. 66
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (พฤศจิกายน.65-เมษายน 66) (อ่าน 254) 22 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ภาษาจีน (อ่าน 401) 30 ต.ค. 65
ตารางเรียนนักเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 53) 25 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน 1 อัตรา (อ่าน 433) 23 ต.ค. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 577) 23 ก.ย. 65
ดาวโหลดไฟล์ ปพ.5 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 67) 07 ก.ย. 65
ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญาหรือกัญชงในสถานศึกษา (อ่าน 332) 11 ส.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 67) 20 ก.ค. 65
ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 60) 18 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 1061) 01 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และพนักงานบริการ (อ่าน 953) 26 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อประจำห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3486) 26 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก นาฏศิลป์ (อ่าน 1170) 18 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน (อ่าน 790) 18 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (อ่าน 757) 18 เม.ย. 65
มอบตัวนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 634) 31 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1474) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1111) 30 มี.ค. 65
แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกและการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 557) 21 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1471) 17 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1801) 17 มี.ค. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1,ม.2,ม.4 และ ม.5 (อ่าน 1065) 01 มี.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ในสถานการณ์โควิด19 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 740) 19 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1424) 26 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน เดือน มกราคม 2565 ในสถานการณ์โควิด19 (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 745) 15 ม.ค. 65
ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565 (อ่าน 1410) 05 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน เดือน มกราคม 2565 ในสถานการณ์โควิด19 (อ่าน 800) 02 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน เดือน ธันวาคม 2564 ในสถานการณ์โควิด19 (อ่าน 669) 01 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ โครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถีพอเพียง ปีที่ 2 (อ่าน 940) 15 พ.ย. 64
ตารางสอนของคุณครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 711) 09 พ.ย. 64