ภาพข่าวกิจกรรมเมยพิทย์
วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
.....วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ณ ห้องมาตรฐานสากล
.....นำโดย นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการสายที่ 6 ร่วมกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามนโยบายของทางราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1/2565 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์
 
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 441 ครั้ง