ภาพข่าวกิจกรรมเมยพิทย์
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และสภานักเรียน ได้ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
.....เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และสภานักเรียน ได้ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ที่หน้าประตูโรงเรียน ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลเมยวดี มีการตรวจคัดกรอง วัดไข้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทุกคนก่อนเข้าสู่โรงเรียน ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ การเว้นระยะห่างในห้องเรียนตามหลัก Social Distancing
......และดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เพื่อชี้แจงนโยบายของฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงบประมาณ และพบปะสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
 
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 58 ครั้ง