ภาพข่าวกิจกรรมเมยพิทย์
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมให้การต้อนรับ คณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนดีสี่มุมเมื
.....วันที่ 7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดย นายไพรวัลย์ สมภูงา มอบหมายให้ นางราตรี โพธิ์สุวรรณ นายวิษณุ นามเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ คณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจากคณะกรรมการ สายที่ 1 นำทีมโดย นายทินกร โสรถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา และคณะ
....สืบเนื่องจากโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้รับการพิจารณาสมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อลดการแข่งขันเข้าโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ที่มีแนวคิด "ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง"
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563,09:53   อ่าน 155 ครั้ง