ภาพข่าวกิจกรรมเมยพิทย์
ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565 นายจตุพล ไกรยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นางราตรี โพธิ์สุวรรณ นายวิษณุ นามเดช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน “เมยพิทย์เกมส์ 2565”
….ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565  นายจตุพล ไกรยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นางราตรี โพธิ์สุวรรณ นายวิษณุ นามเดช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน “เมยพิทย์เกมส์ 2565” โดยมี นายเมธี บุญเจริญธนากุล เป็นประธานในพิธี
....โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีวินัยและความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
....ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เมยพิทย์เกมส์ 2565 (19-20-21 ธันวาคม 2565)
https://drive.google.com/drive/folders/1VZbu2Wjeyv4A9W6p1R-f0V8oY0eNtbvx?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ePxASuyhZE1IhwVAz1xs36u-ml8HvET1?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_2Md3EfGkrK_nK4PgSAYQCKr0JbiDIJr?usp=share_link
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 88 ครั้ง