ภาพข่าวกิจกรรมเมยพิทย์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด
.....วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2565 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม ของทุกปี) โดยมี นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
.....เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ เป็นวันที่คนไทยควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งในงานคณะครูและนักเรียนร่วมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อลายดอก เสื้อภูไท เสื้อม่อฮ่อม และชุดไทย โดยมีกิจกรรมการแสดงละครในวรรณคดี การประกวดร้องเพลง และการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย
 
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,00:00   อ่าน 24 ครั้ง