ภาพข่าวกิจกรรมเมยพิทย์
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษาขึ้นเป็นสัปดาห์แรก สายที่ 1 วัดแสงอรุณ บ้านหนองแสง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
....วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษาขึ้นเป็นสัปดาห์แรก สายที่ 1 วัดแสงอรุณ บ้านหนองแสง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
....เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเป็นพุทธศาสนิกชน เรียนรู้สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา การวางแผนการบริหารจัดการในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ การให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกทั้งเป็นการปลูกฝังความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีกับชุมชน
 
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2565,00:00   อ่าน 21 ครั้ง