ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตสาตร์ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตสาตร์ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 820,000.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ตามหนังสือที่แนบมานี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 43 ครั้ง