ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
...เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะครู นักเรียน และฝ่ายต่างๆ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ในช่วงภาคเรียนที่ 2/2563 ดำเนินไปด้วยความเรียนร้อย บรรลุเป้าหมายและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน จึงได้จัดทำและขอใช้ปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการปฏิบัติงาน ของคณะครู นักเรียนและฝ่าย ๆ ในช่วงระยะเวลา เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง เดือน พฤษภาคม 2564 เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางโรงเรียนสืบไป
 
คลิกดูปฏิทิน  >>>   https://drive.google.com/file/d/1lb3Z4niriKbF17TeL2FBDKldODC31gC7/view
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 88 ครั้ง