ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
....แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม *ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563* #แต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของโรงเรียน และให้นักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงที่หอประชุม เวลา 08.00 น. ทุกระดับชั้น โดยพร้อมเพรียงกัน
....หลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียน รับตารางเรียน พบครูที่ปรึกษา เริ่มเรียนตามตารางเรียน มีแม่ค้าขายอาหาร และเลิกเรียน ตามปกติ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 111 ครั้ง