ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ดาวโหลดไฟล์ ปพ.5 ปีการศึกษา 2565 15
>รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 1074
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19) ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.06 KB 23164
แต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตาม โครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.08 KB 23165
ง แต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตาม โครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.54 KB 23165
แต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตาม โครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 576.15 KB 23169
>ปพ.5 ปีการศึกษา 2564 129210
>ข้อมูลลง SGS อัติโนมัติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 146434
>ปพ.5 ปีการศึกษา 2563 146435