รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
44 หมู่ 8   ตำบลเมยวดี  อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250
เบอร์โทรศัพท์ 043-577021 เบอร์แฟกส์ 043-577233
Email : moeipit20@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :